Smart Hải Dương 1.0.8 APK

Rating: 0 Votes, 0/5

1.0.8
Nov 27 2021
Tỉnh Hải Dương
com.aic.smarthaiduong
75.48 MB


Download APK (75.48 MB) Old Version

This is an original APK file, it's safe to download and free of any virus.

File info

version 1.0.8
Size 75.48 MB
File name com.aic.smarthaiduong-1.0.8.apk
OS Require 5.0 or higher
Category Travel & Local

Description

Kênh trao đổi thông tin 2 chiều giữa chính quyền và người dân Hải Dương- Cung cấp thông tin chính thống, thông báo khẩn cấp.- Các công cụ hỗ trợ tra cứu và làm thủ tục dịch vụ công đơn giản và tiện dụng.- Ý kiến kiến nghị gửi lên chính quyền được tiếp nhận và xử lý nhanh chóng.- Ứng dụng còn cung cấp các tiện ích cho các lĩnh vực trọng điểm trong xã hội như giao thông, y tế, giáo dục, du lịch, môi trường và các tiện ích khác.

Copyright © 2016-2022 APKToy. All rights reserved. | Contact Us or Abuse or DMCA:[email protected]